Napisz wiadomość Mapa witryny
> Twoje konto
> ZUS sprawdzi przychód mikrofirmy, która opłaca niskie składki na ubezpieczenie społeczne.

Od 1 stycznia 2018 r. mikrofirmy, które wybiorą możliwość opłacania niskich składek na ubezpieczenie społeczne, będą musiały się rozliczyć ze swoich przychodów z organem rentowym. Do konsultacji międzyresortowych został skierowany przygotowany przez ministra rozwoju i finansów projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Dokument zawiera rozwiązania wprowadzające preferencyjne stawki dla najmniejszych przedsiębiorców uzyskujących niskie lub okresowe przychody ze swojej działalności.

Z najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będą mogli korzystać ci właściciele małych firm, których prognozowany roczny przychód nie będzie przekraczać trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia. Do 30 listopada każdego roku szef resortu gospodarki będzie wydawał rozporządzenie, w którym zostanie określona wysokość najniższej miesięcznej oraz najniższej rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku następnym. Przy czym projekt wprowadza zasadę, że mikroprzedsiębiorca, wybierając najniższą podstawę, będzie miał możliwość jej zmiany pomiędzy określonymi przedziałami przychodów. Taka korekta będzie dopuszczalna tylko raz w roku kalendarzowym, i to wyłącznie do dnia opłacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za styczeń (czyli tak naprawdę do połowy lutego). Przedsiębiorca będzie też musiał przekazać do ZUS rozliczenie roczne przychodu w terminie ustalonym dla rozliczania składek za grudzień, czyli w połowie stycznia. Znajdą się w nim m.in. dane płatnika, przychód z tytułu prowadzenia działalności oraz podstawa wymiaru składek. Niezbędne będzie także dołączenie oświadczenia, że dane zawarte w rozliczeniu rocznym są zgodne ze stanem faktycznym.


Źródło: www.gazetaprawna.pl

DATA PUBLIKACJI: 2017-04-23 » Pozostałe aktualności
Biuro Rachunkowe J i A Kwoska
ul. H. Sawickiej 4
44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. (32) 43-19-769
email biuro@kwoska.com.pl

Na skróty

Aktualności
Doradca Podatkowy
Start Biznes
> Na górę
Powered by mAdmin :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia